Cercador

Qui som

Volum d'activitat

Població de Referència Any 2014

Població Assignada 15.883
Població Atesa 11.614

Activitat 2014

Medicina de Família 51.342
Pediatria 5.250
Odontologia 2.551
Infermeria 26.206
Infermeria pediàtrica 2.501
Treball Social 571
Altres especialitats 22.630