Cercador

Qui som

Qualitat

El centre segueix les recomanacions del Grup Assessor per a l’avaluació i la comparació en l’àmbit de l’Atenció Primària de Salut del Benchmarking de la Regió Sanitària de Barcelona.

El benchmarking és una dinàmica de millora de la qualitat dels serveis en l'Atenció Primària de Salut, que persegueix l’excel·lència dels serveis a través de l’adopció de les millors pràctiques.
El benchmarking identifica, a partir de la comparació dels resultats de l’avaluació dels Equips d'Atenció Primària, les millors pràctiques o benchmark com a patró de referència a la nostra ciutat, alhora promou el bescanvi d’idees, la cooperació entre proveïdors i la transparència de l’avaluació.

Es seleccionen com a Equips d'Atenció Primària amb millors resultats els que se situen per sobre del percentil 80 en la puntuació sintètica.

Les dimensions avaluades en el procés són:

  • Accessibilitat
  • Efectivitat i integralitat
  • Capacitat resolutiva
  • Cost i eficiència

El nostre Centre d'Atenció Primària va ser el que va obtenir el millor resultat segons les diferents dimensions avaluades durant l’època compresa entre els anys 2003 al 2007. El resultat obtingut durant el 2008 va ser el segon millor de l’àrea de Barcelona, amb una puntuació final de 7,6.